Tarieven – Mondzorg Caspian

Tarieven

Geachte lezer,

Hieronder zijn alle tandarts tarieven geplaatst. Hierin kunnen we helaas geen wijzigingen aanbrengen. Een aantal codes kunnen wij niet uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is het behandelen onder narcose (code A20) en verdoving dmv een roesje (code B10, B11 en B12), voor deze behandelingen kunnen wij u wel doorverwijzen naar een collega-tandarts. Mocht u nog andere vragen hebben over wat wij wel of mogelijk niet uitvoeren belt u dan gerust of stuur ons een mail (zie homepagina voor contact informatie).

———————-

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.