Tarieven – Mondzorg Caspian

Tarieven

Geachte lezer,

Hieronder zijn alle tandarts tarieven geplaatst. Hierin kunnen we helaas geen wijzigingen aanbrengen. Een aantal codes kunnen wij niet uitvoeren. Een voorbeeld daarvan is het behandelen onder narcose (code A20) en verdoving dmv een roesje (code B10, B11 en B12), voor deze behandelingen kunnen wij u wel doorverwijzen naar een collega-tandarts. Mocht u nog andere vragen hebben over wat wij wel of mogelijk niet uitvoeren belt u dan gerust of stuur ons een mail (zie homepagina voor contact informatie).

———————-

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.